Piramit Mühendislik

Kurulduğu yıl olan 1987'den beri aşağıdaki alanlarda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

• Altyapı projeleri
-> Su Temini ve Dağıtımı
-> Kanalizasyon
-> Atıksu Arıtma Tesisi
-> İçmesuyu Arıtma Tesisi
-> Derin Deniz Deşarjı
-> Yağmursuyu Drenajı
-> Katıatık Bertaraf ve Depolama
-> Doğal Gaz

• Yapı
-> Otel
-> Konut
-> Toplu konut

• Sınai Tesisler

• Köprü ve Yollar

• Harita ve Kamulaştırma

• Çevre Düzenleme

• Geoteknik

Katalogumuzu İndirmek için Tıklayınız